Structura Populatiei

Populatia comunei Borascu, la 1 ianuarie 2006, dupa datele Directiei Judetene de Statistica a fost de 3903 locuitori, mai mare cu 263 locuitori fata de populatia inregistrata la recensamantul din anul 1998 (3640 locuitori) diferenta importanta, astfel incat se apreciazo o dinamica pozitiva fata de situatia pe judet, care a inregistrat o scadere evidenta mai ales in mediul rural.

Structura populatiei pe sexe este relativ echilibrata, numarul barbatilor fiind cu 2,08 % mai mare decat numarul femeilor (1992 barbati si 1911 femei) raport normal fata de situatia pe judet unde majoritatea (50,43%) o reprezinta femeile.

Densitatea medie pe comuna este de 54,1 loc/kmp, ceea ce caracterizeaza un spatiu cu o concentrare relativ buna de populatie comparativ cu densitatea pe judet de 47 loc/kmp in mediul rural.

0 analiza a repartitiei populatiei pe grupe de varsta arata ca in anul 1998 fata de recensamantul din 1992 populatia tanara a scazut, in timp ce a crescut populatia de varsta a treia.

 

 

Din care:

 

Populatia totala

Populatia

 

0 - 17 ani

18 - 60 ani

Pests 60 ani

 

Locuitori

%

locuitori

%

Locuitori

%

locuitori

%

1992

3640

100100

801

2210

2111

58100

728

20100

1998

3903

100000

742

19100

2303

59100

858

22)00

Nivelul de instruire al populatiei constatat la recensamantul din anul 1992 a demonstrat ca fata de perioadele de inainte de anul 1990 s-au produs schimbari profunde in orientarea scolara a tineretului, schimbari ce raspund cerintelor economiei de piata legate de solicitarile crescande de specialitati in domeniul economic, juridic etc.; in paralel are loc o reducere a numarului de elevi dintr-o serie de forme de invatamant liceal, gimnazial, profesional. Ca o disfunctionalitate majora se mentioneaza insa aparitia fenomenului de abandonare a scolii atat pe parcursul acesteia cat si prin neprezentarea pentru inscrierea in primul an de scoala

Sporul natural mediu anual a fost pozitiv de 9,1 persoane la 1000 locuitori pe perioada 1991 - 1998 pe cand miscarea migratorie este negativa de - 2 persoane la 1000 locuitori.

Populatia activa ocupata la sfarsitul anului 1998 a fost de 1685 persoane ceea ce reprezinta 43,1% din totalul populatiei de 3903 locuitori, insa numai 113 erau angajati. Ca urmare a restructurarilor din sectorul energetic si minier populatia activa s-a diminuat cu peste 200 persoane intrate in somaj, ceea ce face ca procentul de somaj pe comuna sa ajunga la 10 %, aproape de media pe judet de 10,9%.

Populatia ocupata este repartizata in sectorul primar (60,10%), sectorul secundar (24,20%) si sectorul tertiar (15,70%) urmand ca in perioada urmatoare sa se dirijeze populatia apta de munca in mod deosebit spre sectoarele secundar si tertiar care sa ofere o incercare de modernizare a activitatii economice prin dezvoltarea serviciilor.Din analiza dinamicii evolutiei populatiei rezulta clar o crestere lenta dar continua a populatiei atat pe teritoriul comunei cat si pe fiecare sat in parte, situatie care se prognozeaza ca va caracteriza evolutia populatiei si pentru urmatoarea perioada de timp.

Reteaua de localitati a comunei este formata din 7 sate din care satul de centru este Borascu iar satele apartinatoare comunei sunt: Baniu, Calaparu, Gura Menti, Mentii din Dos, Miluta si Scorusu.

Ca marime a satelor dupa populatie, acestea se inscriu in mediile pe judet, comuna avand trei sate sub 500 locuitori (Baniu, Gura Menti si Scorusu), trei sate intre 500 - 1000 locuitori (Calaparu, Mentii din Dos si Miluta) si un sat peste 1000 locuitori (Borascu).

Fondul de locuit al celor 1171 gospodarii cu o populatie de 3640 locuitori, cate s-au inregistrat la recensamantul din anul 1992 era format din 1328 locuinte care aveau 3034 camere de locuit si cu o suprafata locuibila de 35.161 mp ceea ce conduce la o medie de 9,66 mp locuibil/locuitor (sub media pe, judet de 11,05 mp) si la 1,20 camere pe persoana(fata de 1,1 camere pe persoana pe judet).

Ca distributie a celor 3640 locuitori si 1171 gospodarii cat se inregistrau in anul 1992 se constata ca o gospodarie are in medie 3,11 persoane (fata de media pe judet de 3,18 persoane pe gospodarie) iar numarul de camere ce revine unei gospodarii este de 2,6 cu putin sub media pe  judet de 2,8 oameni/gospodarie

Clasificarea cladirilor de locuit dupa materiale de constructie din care acestea sunt executate plaseaza la aproape 73,4 % cladirile construite din materiale durabile - caramida, piatra sau inlocuitori - si 24,9% cladirile din lemn si numai la 1,7% cladirile din, paianta , chirpici sau alte materiale nedurabile.


Primarie

Consiliul local

Informatii publice

Anunturi

Dezvoltare

Cultura locala

Statistica

Contact

Rss

Administrare