Prezentare Comuna

Teritoriul administrativ actual al comunei Borascu ca si reteaua de localitati existente (un numar de 7 sate din care Borascu este satul de centru iar cele 6 sate apartinatoare sunt Baniu, Calaparu, Gura Menti, Mentii din Dos, Miluta si Scorusu) au fost aprobate prin Legea nr. 2/1968 de organizare administrativ - teritoriala a a tarii.

Ca istoric, teritoriul studiat este identificat inca din perioada de formare a statelor voievodale romanesti (ca facand parte din voievodatul lui Litovoi), iar o mare parte din satele ce compun comuna sunt atestate documentar dupa cum urmeaza:

  • Satul Borascu, este mentionat in anul 1520 in documente privind pe postelnicul Albu si fiul sau Staicu ca stapani ai mosiei Borascu iar intr-un act din 1594 se vorbeste despre o mosie cumparata de Staicu la hotar cu Borascu;
  • Satul Calaparul este atestat din anul 1567;
  • Satul Baniu este atestat din anul 1586;
  • Satul Mentii din Dos este atestat din anul 1548.

Ca organizare administrativ teritoriala se remarca faptul ca localitatile actuale erau organizate inainte de 1940 in doua comune: Borascu (cu satele Borascu, Gura Menti) si Calapa-ru,  iar din 1968 au fost preluate si satele Miluta si Mentii din Dos de la fosta comuna Menti, precum si satul Baniu de la fosta comuna Raci.

In decursul timpului, documente istorice ale unor evenimente de referinta ale neamului romanesc (Revolutia de la 1821, razboiul de independenta, cele doua- razboaie mondiale etc.) amintesc permanent de participarea locuitorilor comunei si de foarte multe ori jertfa acestora.

Organizarea teritoriala si administrativa aprobata in anul 1968 s-a mentinut si dupa 1990 si exista toate premizele ca aceasta sa fie pastrata in continuare.

Amplasat in zona sudica- a judetului Gorj, teritoriul administrativ al comunei Borascu are ca vecini:

  • la nord - comunele Bolbosi si Negomir;

la sud - orasul Strehaia si comuna, Grozesti din jud. Mehedinti;

  • la est - comuna Turceni;
  • la vest - comuna Vagiulesti.

Din punct de vedere al reliefului, teritoriul comunei este deluros (Piemontul Getic) fiind inclus in zona cuprinsa intre Motru si Gilort. Zona colinara care ocupa cea mai mare parte din teritoriul comunei este formata din culmi prelungi orientate de la nord la sud, cu cote intre 300 si 200 m, puternic fragmentata de numeroase vai ce se indreapta catre cursurile de apa existente.

Este de mentionat si o importanta zona de campie (in special in satele

Borascu, Calaparu si Scorusu) aferenta Jiltului Mare si a numerosi1or sai afluenti.

Structura geologica a teritoriului pune in evidenta depozite de pietrisuri cristaline si nisipuri pliocene specifice epocii quaternale.

Suprafetele interfluviale netede (din ce in ce mai late spre sud) sunt despartite de vai cu latimi de 100 - 200 m.

Energia reliefului se reflecta prin procese de alunecari si fenomene de eroziune de suprafata si adancime ca si fenomenele de colmatare cu aluviuni (terenuri mlastinoase pe cursurile de apa) fenomene care insa nu afecteaza vetrele satelor.


Primarie

Consiliul local

Informatii publice

Anunturi

Dezvoltare

Cultura locala

Statistica

Contact

Rss

Administrare